Η Εταιρεία - Επικοινωνία

  

Δήμος Ηρακλείου - Δημόσια Διαβούλευση για την Αξιοποίηση νέων εργαλείων και νέων μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτόματης εξυπηρ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011 08:00:00
Φίλες και Φίλοι, σας καλωσορίζω στη Δημόσια Διαβούλευση για την Αξιοποίηση νέων εργαλείων και νέων μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτόματης εξυπηρέτησης του πολίτη και άλλων λειτουργιών όπως η Οργάνωση, με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στη δημιουργία υποδομών αποτελεσματικής, ηλεκτρονικής, επικοινωνίας ανάμεσα στις...

...υπηρεσίες του Δήμου.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 18/04/2011

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας.

Μαρία Γαλακτοπούλου

Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαβούλευσης και Εξυπηρέτησης του Δημότη

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη οργάνωση και αξιοποίηση επιδιώκεται:

• Θεμελίωση του ψηφιακού δήμου με τη σταδιακή αλλαγή της σημερινής μορφής της παροχής υπηρεσιών: αντί να πηγαίνει ο πολίτης στις δημοτικές δομές, να παρέχονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες σε αντίστοιχο σημείο, στο σπίτι του.

• Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες έρχονται σε επαφή με το Δήμο. Σε πρακτικό επίπεδο, εξυπηρέτηση του πολίτη με κατάλληλο τρόπο αδιάλειπτα (δημιουργία γραφείου επικοινωνίας με κέντρο τον άνθρωπο.... με κέντρο την ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία), μείωση του κόστους παροχής, αύξηση της ταχύτητας διάχυσης της πληροφόρησης και του πλήθους των διαθέσιμων πληροφοριών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτές μεγάλου πλήθους ανθρώπων αλλά και βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης.

• Βελτίωση ιστοσελίδας του Δήμου με δημιουργία οθονών νέων προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολίτη

o Ηλεκτρονικό ΚΕΠ του Δήμου

o Ανάρτηση όλων των διακιαολογητικών εντύπων

o Έκδοση Πιστοποιητικών ηλεκτρονικά

o Πληρωμές (δημοτικά τέλη, δημοτικές κλήσεις...)

o Πλήρης ενημέρωση (γενικά νέα, δημοτικά νέα...)

o Ενημέρωση και υποστήριξη των δημοτών και των επαγγελματιών σε θέματα υγείας. (Ενημέρωση για τα 2 σύγχρονα κοινωνικά και ιατρικά θέματα, τον καρκίνο και τα ναρκωτικά, για τα οποία στη συνέχεια μιλάνε στα παιδιά συμβουλεύοντας..)

o Ολοκληρωμένο χάρτη υπηρεσιών υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου. (Κάθε φορά που χρειάζεται οποιαδήποτε πληροφορία όπως εφημερεύοντα νοσοκομεία, ιατρεία ή φαρμακεία της περιοχής, με μία απλή αναζήτηση έχει άμεση πρόσβαση και οδηγίες μετάβασης σε αυτό...)

o Πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής, (ενιαία ιστοσελίδα ανοιχτού διαλόγου όπου συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Δήμου και συγκεκριμένα, συμμετέχει στις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις και διαβουλεύσεις. Υποστήριξη θέματος ανάπλασης του κέντρου της πόλης. Πρόταση λήψης μέτρων για την παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων στη γειτονιά μαζεύοντας ηλεκτρονικές υπογραφές. Το θέμα συζητιέται στο δημοτικό συμβούλιο...

o Ενημέρωση συνεχών Εκδηλώσεων

o WebTV του Δήμου (μία εναλλακτική μορφή τηλεόρασης – μέσω internet – ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου...)

o Προσφορές

o Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές δραστηριότητες

o Λειτουργικό FAQ συχνών ερωτήσεων για κατευθύνσεις

o Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης chat μεταξύ πολιτών και Δήμου

o Προβολή Συλλόγων

o Προβολή Επαγγελματιών

o Στήσιμο, Δημιουργία Ιδιωτικής, Προσωπικής, Επαγγελματικής ιστοσελίδας προβολής ιδιωτών, συλλόγων, επαγγελματιών (πχ http://xoreytiko.iraklio.grhttp://a_kapi.iraklio.gr

• Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας με Δημότη. Δημιουργία συστήματος διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της δημοτικής ιστοσελίδας με κατοίκους, δημότες, η χρήστες των υπηρεσιών του δήμου. Η επικοινωνία αυτή θα επιτυγχάνεται με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου, την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων των πολιτών, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημοτικούς λειτουργούς μέσω e-mail, την ηλεκτρονική καταχώρηση των επιχειρήσεων των ενδιαφερομένων, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών

• Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών. Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών με επιδίωξη την πλήρη παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Πύλης (Portal), που έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δήμο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξή της Δημοτικής Πύλης πρέπει να είναι σύμφωνη με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Δημοτική Πύλη προσφέρει στους πολίτες που βρίσκονται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο κοντινότερο σε αυτούς σημείο σε τοπικό επίπεδο σε προσιτή και ομοιογενή μορφή. Η χρήση των εργαλείων της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων και της καταγραφής τους. Για παράδειγμα, σχετικά με αίτημα που αφορά στη συντήρηση σχολικών κτιρίων, οι δημότες πληροφορούνται ότι πρέπει να αποταθούν στη Αντιδημαρχία μας όπου αυτή θα συνεργαστεί με το τμήμα συντήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων, ενώ παράλληλα οι δημότες θα ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν

• Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σε Σύστημα Εσωτερικής Διακίνησης Εγγράφων. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη και αναβάθμισή του σε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης εγγράφων. Κύριοι στόχοι είναι η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των υπηρεσιών και σταδιακά η μετάβαση σε μια μη έντυπη διοίκηση (paperless administration) με τη δημιουργία εσωτερικής διαδικτύωσης (intranet), καθώς και η αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους στην υπηρεσία μέχρι την έξοδο – απάντηση στον αιτούντα (εισερχόμενα – εξερχόμενα)

• Ανάρτηση Κανονιστικών Αποφάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Διαύγεια. Οργάνωση συστήματος για την ανάρτηση όλων των διοικητικών πράξεων του δημοτικού συμβουλίου και άλλων οργάνων, που δεν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κρατικού, εταιρικού ή άλλου απορρήτου, στην ιστοσελίδα του δήμου. Ο σκοπός της Δημοτικής Διαύγειας είναι η διαφάνεια και η πρόσβαση των δημοτών σε όλες τις αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα

• Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας για ΑμεΑ και Άτομα Τρίτης Ηλικίας. Δημιουργία και ανάπτυξη συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας για άτομα με αναπηρία και άτομα κατάκοιτα ή τρίτης ηλικίας με φορητές συσκευές (τηλεειδοποιητές κ.ά.) και σταθερό σύστημα ενημέρωσης σε κέντρο βάσης του δήμου

• Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου στην Πόλη. Δημιουργία και ανάπτυξη ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επιλεγμένα σημεία αρχικά (κεντρικές πλατείες και πολυσύχναστα σημεία) και αργότερα σε ολόκληρη την πόλη

• Ανάπτυξη Πολυεπίπεδης Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικής Πληροφορίας. Δημιουργία και ανάπτυξη πολυεπίπεδης βάσης δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας (multilayer GIS) με στόχο την αποτύπωση όλων των δικτύων στην περιοχή του δήμου, όπως πράσινο, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, άλλα δημοτικά κτίρια, πεζοδρόμια, φρεάτια, ηλεκτρισμός (υπόγειος – υπέργειος), τηλεφωνία, φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, οδικό δίκτυο κ.ά. Αυτή η αποτύπωση θα συμβάλει τα μέγιστα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων του δήμου.

• Βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου με χρήσιμες πληροφορίες εξυπηρέτησης (τετραψήφιος αριθμός ΟΤΕ)

• Καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη. Απαραίτητα μέτρα:

o η αξιοποίηση των παλιών κοινοτικών ή δημοτικών καταστημάτων ή άλλων αντίστοιχων χώρων με τη μετατροπή τους σε μικρά δημοτικά e– ΚΕΠ, στα οποία προσφέρονται σε κάθε τοπικό διαμέρισμα οι βασικές αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, η δράση «Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι» κ.α.. Με βάση την εμπειρία από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα δημιουργηθεί η δράση «διοικητική βοήθεια στο σπίτι» ώστε Δημότες που έχουν ανάγκη να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά.

o Διαδημοτική διακίνηση έντυπης ενημέρωσης με πόρτα-πόρτα παράδοση

• Ψηφιακή Λειτουργία για Εξυπηρέτηση Δημότη από Απόσταση με στόχο :

o Τη μείωση των μετακινήσεων

o Την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων στα Δημοτικά Καταστήματα

o Τη μεγιστοποίηση της συμμετοχικότητας των πολιτών

o Την παροχή Κοινωνικής Προνοίας στους Γεωγραφικά ή Ιατρικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας

o Τη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης των καθημερινών προβλημάτων των πόλεων και την άμεση επίλυσή τους

o Τη διαφάνεια και την οικονομία κλίμακας στην λειτουργίας τους.

• Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

o Μαθήματα υπολογιστών (σωστός χειρισμός εξοικείωση διαδικτύου και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ασφάλεια).

o E-learning Ψηφιακή Διδασκαλία Ανοικτών δωρεάν και Κλειστών με συνδρομή Μαθημάτων

Τα οφέλη (κοινωνικά, οικονομικά, θεσμικά, πολιτιστικά) που θα προκύψουν από την επιχειρούμενη οργάνωση και αξιοποίηση καθίστανται απαραίτητα στη σημερινή περίοδο εξελίξεων, διοικητικών και οικονομικών. Οφείλουμε όλοι να βρούμε λύσεις για την αναγκαία κεντρική διοικητική και οργανωτική διαχείριση των υπηρεσιών εσωτερικά στο Δήμο, με άμεσο επακόλουθο τα οφέλη στους Δημότες και σε όλη την δημοτική κοινότητα, που επιγραμματικά συνοψίζονται παρακάτω

• Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών του πολίτη

• Ενίσχυση της διαφάνειας του ελέγχου της συμμετοχής

Εκτύπωση Αποστολή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Δήμος Ηρακλείου - Δημόσια Διαβούλευση για την Αξιοποίηση νέων εργαλείων και νέων μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτόματης εξυπηρ

Δημοσιεύθηκε από ΑΠΗΥΔΙΣΜΕΝΟΣ στις 13/04/2011 και ώρα 12:44:39

ΜΙΑ ΖΩΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΒΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΩΝ, ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ!Χρόνος που έχετε στη διαθέσή σας για σχολιασμό του άρθρου:

Σχολιασμός άρθρου:

Όνομα, E-mail ή Ψευδώνυμο: (μέχρι 40 χαρακτήρες)

*Σχόλιο: (Υποχρεωτικό, τουλάχιστον 5 χαρακτήρες)

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους δημοσίευσης σχολίων: